ScrollToTop

Kontakt


Biuro handlowe:


Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa
tel.: (22) 8872160 do 79
fax: (22) 3905449


Dane rejestrowe / Siedziba:


Cezar Sp. z o.o., ul. Aspekt 42 Warszawa 01-904
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000180413, NIP: 529-16-56-095, REGON: 015210384
Wysokość kapitału zakładowego: 510 000,00 zł.

Konto bankowe:

mBank S.A. 37 1140 1010 0000 5142 8700 1001, SWIFT: BREXPLPWMBK

diamenty forbes 2016