ScrollToTop

 

Leasing w IT

Uruchomilismy dla Państwa możliwość leasingu sprzętu komputerowego (w tym serwery, drukarki wielkoformatowe) oraz oprogramowania (np Autodesk).
Jako partnera wybraliśmy firmę Grenkeleasing Sp. z o.o., specjalizującą się w finansowaniu nowoczesnych technologii.

 

GRENKELEASING.


Dlaczego Grenkeleasing ?

Wymagane minimum dokumentów (wniosek leasingowy, dokumenty założycielskie firmy oraz dokumenty potwierdzające tożsamość).

Minimalne oczekiwanie na decyzję leasingową. Czas oczekiwania na decyzję nie przekracza przeważnie 60 minut.

Poprawa konkurencyjności - nieograniczony dostęp do najnowszych osiągnięć techniki.
Szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów i technologii. Możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu.
Odpowiednie dopasowanie sprzętu do potrzeb inwestycyjnych. Dzięki niskim ratom leasingowym istnieje możliwość wyboru lepszego, droższego sprzętu - dokładnie wg potrzeb.

Elastyczność działania.
Możliwość wymiany sprzętu na nowy albo rozbudowy dotychczasowego w trakcie trwania umowy.

Doświadczenie i know-how.
Kadra pracownicza z ponad 10-letnim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku leasingu. Know-how w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeleasing AG.

Stabilność i siła finansowa koncernu GRENKELEASING AG
Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX.
Grenkeleasing AG posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor's

 

Grenkeleasing oferuje:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.500 zł. netto;
 • oplata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.


Wymagane dokumenty
PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Dwa dowody tożsamości,
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.


GRENKELEASING sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 887 21 62

diamenty forbes 2016