ScrollToTop

Outsourcing - dlaczego warto?

Awarie systemów informatycznych na ogół zdarzają się w najmniej oczekiwanym momencie.
Utrata danych, przerwy w pracy i zakłócenia w komunikacji, wiążą się z trudnymi do oszacowania kosztami - ze stratą Klientów włącznie.
Systematycznie prowadzony nadzór funkcjonowania systemu i opieka techniczna zmniejsza ryzyko strat i podnosi efektywność pracy.
Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z kosztów utrzymania wykwalifikowanego zespołu informatycznego wewnątrz firmy. Zespół informatyków jest jednym z najbardziej kosztownych, a zarazem niezbędnych elementów firmy, który na bieżąco trzeba szkolić, ponieważ wiedza informatyka to jego narzędzie pracy.
Konieczność obniżenia kosztów stałych w przedsiębiorstwach przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

Rozwiązanie
W takiej sytuacji pomocny staje się Outsourcing Informatyczny, czyli zlecenie opieki zewnętrznej firmie informatycznej. Mogą Państwo dzięki temu uniknąć tworzenia własnego zespołu specjalistów i kosztów nieuchronnie z tym związanych.

Czym jest Outsourcing informatyczny?
Outside Resource Using - jest to powierzenie specjalistycznym firmom zewnętrznym poszczególnych zadań Państwa przedsiębiorstwa. W licznych badaniach stwierdzono, iż jest to najlepsza metoda pozwalająca na koncentrowanie działania ściśle z kierunkiem prowadzonej działalności, z uwzględnieniem obniżenia kosztów jej funkcjonowania.
Według prognoz the Economist Intelligence Unit do roku 2010 - 58% firm na całym świecie będzie wykorzystywać outsourcing jako jeden z krytycznych elementów kształtowania pozycji rynkowej.

Zakres Działania
Ze względu na dynamiczny rozwój informatyki, bardzo trudno jest zdobywać na bieżąco specjalistyczną wiedzę, na wszystkich jej płaszczyznach. Nasza firma zatrudnia specjalistów w każdej z dziedzin informatyki, którzy bez przerwy doskonalą swoje umiejętności i na bieżąco śledzą wydarzenia na rynku informatycznym.
Zakres działania objęty opieką informatyczną jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klientów.
Do najczęściej spotykanych czynności można zaliczyć:

 • instalacja oprogramowania,
 • konfiguracja sprzętu komputerowego,
 • archiwizacja danych,
 • odzyskiwanie utraconych danych,
 • utrzymanie nadzoru nad komputerami,
 • utrzymanie nadzoru nad siecią komputerową
 • planowanie zakupów sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu i oprogramowania,
 • rozwiązywanie sytuacji awaryjnych,
 • doradztwo strategiczne i eksploatacyjne,
 • dostęp do systemu wsparcia HelpDesk,
 • hosting serwisów internetowych, oraz skrzynek e-mail

Metody Działania
Dla każdego klienta tworzymy indywidualną, dopasowywaną do potrzeb umowę współpracy. Jej zawarcie daje Klientom gwarancje czasu, w jakim przywrócona zostanie sprawność sprzętu. W zależności od wybranej opcji zapewniamy odpowiednio szybki czas reakcji i naprawy.
Nasze usługi podzieliliśmy na dwie kategorie:
- Interwencje serwisowe - w przypadku zgłoszenia awarii, pracownik firmy Cezar Sp. z o.o. przyjeżdża na miejsce awarii i usuwa ją. W tym trybie gwarantowane są dłuższe czasy reakcji, a stawki za godzinę pracy serwisanta rozpoczynają się już od 60 zł.
- Umowa serwisowa - w tym trybie podpisywana jest umowa pomiędzy Klientem a naszą firmą.
Uzgadniania się liczbę godzin ryczałtowych, stawki oraz czasy reakcji. Uzgodnienia tworzone są pod indywidualne potrzeby Klientów. Do takich umów desygnuje się również stałych serwisantów lub informatyków.
Umowa taka gwarantuje nieprzerwaną opiekę nad Państwa firmą, a zarazem daje pewność stałych kosztów miesięcznych związanych z opieką techniczną nad sprzętem komputerowym.
Podczas już prawie dziesięcioletniej opieki nad małymi i średnimi firmami, wypracowaliśmy sprawny system kontaktu z Klientem. Dzięki zintegrowanym działaniom, jesteśmy w stanie bardzo szybko rozwiązywać problemy.
W ramach naszej działalności świadczymy usługi kompleksowe, w ramach których możemy również dostarczać Państwu nowy sprzęt i oprogramowanie, po bardzo atrakcyjnych cenach.
Nasze doświadczenie potwierdzają liczne autoryzacje i certyfikaty.

Obszar Działania
Większość problemów zgłaszanych przez naszych klientów może być rozwiązywana przez naszych specjalistów za pośrednictwem zdalnych połączeń.
Jeśli w grę wchodzi konieczność udania się do siedziby klienta, nasz serwisant zawsze dotrze na miejsce, w uzgodnionym wcześniej terminie.
Zakresem swojej działalności obejmujemy całą Warszawę.
Jeśli klient tego wymaga, możliwe jest przydzielenie naszego serwisanta / informatyka, na określoną ilość godzin w miesiącu i określone dni, podczas których nasz specjalista przebywa w firmie Klienta, wykonując na miejscu swoje obowiązki.

Korzyści
Dla większości Klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie czynniki, jak dostępność różnych rozwiązań informatycznych, czas reakcji naszej firmy, w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte miary są adekwatne do biznesowych priorytetów Klienta.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej zauważanych korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu:
* pełna przewidywalność i redukcja kosztów w obrębie IT,
* możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa
* możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy,
* wzrost wydajności, efektywności i stabilności działania środowiska informatycznego, m.in. dzięki standaryzacji procedur i procesów IT,
* szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

diamenty forbes 2016